STT Chức Danh

Số lượng

Nơi làm việc

Ngày đăng tuyển

Cô gắi dễ thươngNgày kết thúc

1 Trưởng bộ phận Tài Chính

1

Tòa Vinaconex 9 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

5/20/2019 9:39:52 AM

Cô gắi dễ thương 7/31/2019 12:00:00 AM

2 Nhân viên Lễ tân Hà Nội/Bắc Ninh

Cô gắi dễ thương 2

Hà Nội/ Bắc Ninh

2/9/2017 3:50:57 PM

Cô gắi dễ thương 2/28/2017 12:00:00 AM

3 Chuyên viên đối ngoại Tiếng Hàn

1

Cô gắi dễ thương Lô 7, Đường TS9, KCN Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh, Viêt Nam

Cô gắi dễ thương 2/14/2017 4:46:49 PM

2/28/2017 12:00:00 AM

1